July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Amdanom

Civil Service Live yw digwyddiad dysgu trawsadrannol blynyddol y Llywodraeth, gan ddenu miloedd o weision sifil i ddigwyddiadau rhanbarthol er mwyn dysgu, rhwydweithio a rhannu ymarfer gorau - a'r nod yn y pen draw yw darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Mae’r cynadleddau’n cynnig sesiynau difyr a rhyngweithiol i brocio’r meddwl, o dan arweiniad siaradwyr arbenigol ac ysbrydoledig. Bydd uwch arweinwyr o'r Gwasanaeth Sifil, y Senedd a'r sectorau cyhoeddus a phreifat yn siarad am eu profiadau, yn rhannu eu gwybodaeth ac yn ateb cwestiynau.

Mae'r cynnwys yn canolbwyntio ar themâu gweledigaeth y Gwasanaeth Sifil; Gwasanaeth Sifil Gwych, a byddant yn amlygu'r cynnydd y mae adrannau wedi'i wneud er mwyn gwireddu'r weledigaeth o fod yn 'Wasanaeth Sifil Gwych', a chyd-destun rhyngwladol y gwaith hwnnw.

Mae'r digwyddiad yn gyfle datblygu gwych, ac mae wedi'i ddylunio i gymell gweision sifil i barhau i fabwysiadu'r weledigaeth, dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd gwaith er mwyn darparu gwasanaeth sifil gwell.

Bydd y digwyddiadau'n cynnwys amrywiaeth o wahanol weithgareddau dysgu, er enghraifft:

  •  sesiynau mentora un i un
  •  cymorthfeydd ysgrifennu cymwyseddau
  •  digwyddiadau rhwydweithio
  •  sesiynau Holi ac Ateb gyda Phennaeth a Phrif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil
  •  sesiynau proffesiynau byrion
  •  arddangoswyr o'r Gwasanaeth Sifil a'r sectorau cyhoeddus a phreifat
  •  prif anerchiadau gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr
  •  gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a disgyblaeth

Dyma ddyddiadau a lleoliadau'r digwyddiadau:

Dydd Iau 15 Mehefin 2017: Manchester Central, Manceinion

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2017: The Sage, Gateshead

Dydd Iau 29 Mehefin 2017: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2017: Yr EICC, Caeredin

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017: Yr NEC, Birmingham

Dydd Mawrth 11 a dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017: QEII Centre, Llundain