April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn ddigwyddiad dysgu trawsadrannol blynyddol y llywodraeth, sy'n denu miloedd o weision sifil i ddigwyddiadau rhanbarthol i ddysgu, rhwydweithio a rhannu arferion da - gyda'r nod o ddarparu gwell gwasanaeth cyhoeddus.

Mae'r gynhadledd yn cynnig sesiynau difir a rhyngweithiol i ysgogi'r meddwl, dan arweiniad siaradwyr arbenigol ac ysbrydoledig. Bydd uwch arweinwyr o'r Gwasanaeth Sifil, y Senedd, y Sector Cyhoeddus a Phreifat yn sôn am eu profiadau, gan rannu gwybodaeth a chymryd cwestiynau.

Mae cynnwys y digwyddiad wedi'i gynllunio o amgylch y pedwar  thema allweddol sy'n ffurfio gweledigaeth y Gwasanaeth Sifil; 'Gwasanaeth Sifil Gwych', a chyd-destun rhyngwladol y gwaith hwn. Bydd y cynnwys yn amlygu'r cynnydd mae adrannau wedi'i wneud wrth weithio tuag at gyflawni'r weledigaeth hon.

Mae'r digwyddiad yn gyfle datblygiadol gwych, ac mae wedi'i gynllunio i gymell gweision sifil i barhau i fabwysiadu'r weledigaeth a dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd gwaith er mwyn darparu gwasanaeth sifil gwell.

Bydd y digwyddiadau'n cynnwys amrywiaeth o wahanol weithgareddau dysgu, er enghraifft:

·         sesiynau mentora un i un

·         cymorthfeydd ysgrifennu cymwyseddau

·         digwyddiadau rhwydweithio

·         cyfleoedd Holi ac Ateb gyda Phennaeth a Phrif Weithredwr y Gwasanaeth Sifil

·         sesiynau proffesiynau byrion

·         arddangoswyr  o'r Gwasanaeth Sifil a'r sectorau cyhoeddus a phreifat

·         prif areithiau gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr

·         gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a disgyblaeth

 

Mae dyddiadau a lleoliadau ar gyfer 2018 wedi'u cadarnhau:

Dydd Iau 7 Mehefin 2018: SEC Centre, Glasgow

Dydd Mercher 13 Mehefin 2018: : NEC, Birmingham

Dydd Mercher 27 Mehefin 2018: Winter Gardens, Blackpool

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018: St James’ Park, Newcastle

Dydd Mawrth 17 a Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018: QEII Centre, Llundain