April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019 | Gwasanaeth Sifil Gwych

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw ein digwyddiad trawsadrannol blynyddol ar gyfer pob gwas sifil i'n helpu i ddod yn Wasanaeth Sifil Gwych.

Eleni daeth 19,000 o weision sifil i chwe digwyddiad rhanbarthol ac rydym eisiau eich gweld yno yn 2019!

CS Live yw eich cyfle i ymgysylltu â gweision sifil eraill, gwrando ar sesiynau ysgogi'r meddwl a chwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n rhannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Gydag amrywiaeth o sesiynau, arddangoswyr, y cyfle i gysylltu â gweision sifil eraill a chwrdd ag Uwch Weision Sifil, nod CS Live yw eich addysgu, ennyn eich diddordeb a'ch ysbrydoli.

Bydd gan bob digwyddiad amrywiaeth o wahanol weithgareddau i chi eu mwynhau, yn cynnwys:

● sesiynau mentora un i un gydag Uwch Weision Sifil

● digwyddiadau rhwydweithio

● cyfleoedd Holi ac Ateb gydag Uwch Weision Sifil

● sesiynau proffesiynau byrion

● arddangoswyr  o'r Gwasanaeth Sifil a'r sectorau cyhoeddus a phreifat

● prif areithiau gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr

● gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a phroffesiwn

 

MAE CSL 2019 WEDI'I GADARNHAU - Cadwch y dyddiad

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019: EICC, Caeredin

Dydd Iau 20 Mehefin 2019: Prifysgol Caerwysg, Caerwysg

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019: ICC, Casnewydd, Cymru

Dydd Iau 27 Mehefin 2019: NEC, Birmingham

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019: St James’ Park, Newcastle

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019: Manchester Central, Manceinion

Dydd Mawrth 16 a dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019: QEII, Llundain

 

BYDD COFRESTRU’N AGOR YN HWYR YM MIS EBRILL 2019

Gwasanaeth Sifil Byw 2019 | Gwasanaeth Sifil Gwych