April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Caerdydd

Cardiff City Hall

 

Mae cofrestru nawr ar agor.

Edrych ar yr agenda yma

 

Bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw Caerdydd yn cymryd lle ar Ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018 yn:

Neuadd y Ddinas

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3ND

Mae Neuadd y Ddinas yn adeilad dinesig ym Mharc Cathays, Cymru, sy'n gwasanaethu fel canolfan llywodraeth leol Caerdydd ers iddo agor. Mae gwefan y lleoliad, gan gynnwys mwy o fanylion am deithio a thrafnidiaeth, i'w gweld yma.

Ceir yn amgaeedig adroddiad cynhwysiant ar gyfer Caerdydd

Bydd cofrestru'n agor ar ddydd Mercher 25 Ebrill 2018

I gael mynediad i'r wefan hon yn Saesneg, cliciwch yma.

Lawrlwythwch y Canllaw Sioe Caerdydd: