July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Caerdydd

Cardiff City Hall

Cynhelir Civil Service Live Caerdydd ddydd Iau 29 Mehefin yn Neuadd y Ddinas.

Lleoliad y digwyddiad yw:
Neuadd y Ddinas
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3ND

Lawrlwythwch y Canllaw Sioe Caerdydd

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am y lleoliad a'r digwyddiad maes o law er mwyn eich helpu chi i gynllunio eich taith, a sicrhau llwyddiant y diwrnod. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am deithio, adroddiad am hygyrchedd y lleoliad, a gwybodaeth am y bwyd a diod a fydd ar gael.

Caiff yr agenda ei chyhoeddi tua diwedd mis Ebrill, a bydd y broses gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn agor bryd hynny hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch anfon e-bost atom ar csl-queries@dodsgroup.com