July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Cofrestru

Cardiff City Hall

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer Civil Service Live Caerdydd

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Iau 29 Mehefin yn:

Neuadd y Ddinas
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ND

Gall Mae'r agenda yn awr i'w weld yma, ac ar safle'r cofrestru.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost gov.uk. Os ydych chi wedi bod i'r digwyddiad o'r blaen, bydd y system yn gofyn i chi am eich cyfrinair.  Os nad ydych chi'n gallu cofio eich cyfrinair, defnyddiwch y ddolen atgoffa am gyfrinair ar y wefan cofrestru. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn csl-queries@dodsgroup.com

Gall Mae'r agenda yn awr i'w weld yma, ac ar safle'r cofrestru.