Skip to main content

Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019

Gwasanaeth Sifil Gwych

BYDD COFRESTRU’N AGOR AR 25 EBRILL 2019

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw ein digwyddiad trawsadrannol blynyddol ar gyfer pob gwas sifil i'n helpu i ddod yn Wasanaeth Sifil Gwych.

Yn 2018, daeth dros 19,000 o weision sifil i un o’n chwe digwyddiad rhanbarthol ac rydym eisiau eich gweld eto eleni!

Gwasanaeth Sifil yn Fyw, yw eich cyfle i ymgysylltu â gweision sifil eraill, gwrando ar sesiynau ysgogi'r meddwl a chwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n rhannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Gydag amrywiaeth o sesiynau, arddangoswyr, y cyfle i gysylltu â gweision sifil eraill a chwrdd ag Uwch Weision Sifil, nod CS Live yw eich addysgu, ennyn eich diddordeb a'ch ysbrydoli.

Bydd gan bob digwyddiad amrywiaeth o wahanol weithgareddau i chi eu mwynhau, yn cynnwys:

mentoring
Sesiynau mentora un i un gydag Uwch Weision Sifil
networking
Digwyddiadau rhwydweithio
opportunities
Cyfleoedd Holi ac Ateb gydag Uwch Weision Sifil
event i
Sesiynau proffesiynau byrion
civil
Arddangoswyr o’r Gwasanaeth Sifil a'r sectorau cyhoeddus a phreifat
Keynote
Prif areithiau gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr
workshop
Gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a phroffesiwn

Prif Ddigwyddiad Sector Cyhoeddus y DU

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Tu ôl i'r llenni yn CSL

Pam mynychu?

Cewch glywed gan siaradwyr ysbrydoledig ac arbenigol

Dysgu gan dros 180 o siaradwyr arbenigol ac ysbrydoledig, a fydd yn cynnig diweddariadau polisi allweddol, ymagweddau newydd at heriau cyffredin, ac astudiaethau achos y gellir eu copïo, yn cwmpasu ystod eang o swyddogaethau ar draws y sector cyfan, gyda dros 50 awr o gynnwys wedi'i ardystio gan CP.

Noddwyr ac Arddangoswyr

Y wybodaeth, yr atebion a'r cysylltiadau i wella gwasanaethau cyhoeddus - i gyd o dan un to

Darganfod dros 160 o gyflenwyr sy'n cynnig y technolegau diweddaraf ac atebion ysgogi effeithlondeb sy'n berthnasol i'ch sefydliad a'ch swyddogaethau; gwella'ch canlyniadau trwy gaffael gwell, drwy gysylltu â chyflenwyr ymlaen llaw a meithrin dealltwriaeth gyflawn o sut i oresgyn eich heriau.

background image

MAE CSL 2019 WEDI'I GADARNHAU - Cadwch y dyddiad!