Skip to main content

Cyfleoedd Noddedig

Gan groesawu dros 18,000 o weision sifil, rhaglen gynhadledd flynyddol Llywodraeth EM yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Mae'r gyfres hon o ddigwyddiadau dysgu uchel eu parch yn galluogi gweision sifil i ddysgu sgiliau newydd, adeiladu perthnasoedd adrannol cryfach a darganfod arloesedd a ffyrdd newydd o weithio ac mae'n llwyfan unigryw i'ch sefydliad ymgysylltu â swyddogion y llywodraeth mewn amgylchedd ysgogol sy'n canolbwyntio ar weithredu. Dewiswch o blith amrywiaeth o ddewisiadau sy'n darparu cyfleoedd arwain wyneb yn wyneb a chyfathrebu â chwsmeriaid, yn ogystal â llwyfannau i hybu ymwybyddiaeth brand a chymwysterau arweinyddiaeth meddwl. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael a dadansoddiad o'r mynychwyr, cwblhewch eich manylion isod a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad.

Diogelu data
Trwy dicio'r blwch hwn, rydych yn cytuno i dderbyn gohebiaethau gan Dods Group plc a'i is-gwmnïau, gan gynnwys newyddion, diweddariadau a chynigion perthnasol.