July 12th 2016 |

Cofrestrwch nawr

Cymryd Rhan

Cymerwch ran yn Civil Service Live 2017

Mae sawl ffordd wych o gymryd rhan yn Civil Service Live eleni.

Mentora
Mae mentora untro wedi bod yn gyfle dysgu poblogaidd iawn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r sesiynau mentora byr yn rhoi cipolwg neu arweiniad ar fentora, er mwyn i fynychwyr allu deall beth yw’r manteision o gael mentor, ac yn cael eu hysbrydoli i ddod o hyd i'w mentor eu hunain ar ôl y digwyddiadau.

Os hoffech chi dreulio 90 munud yn unig yn darparu sesiwn fentora yn unrhyw un o'r digwyddiadau, yn darparu cyngor ac arweiniad i weision sifil, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen ar-lein erbyn dydd Gwener 5 Mai 2017. Gofynnir ichi am gyfrinair i gael mynediad at y wefan. Y cyfrinair yw "Mentor”.

Gwirfoddoli
Mae angen gwirfoddolwyr brwdfrydig, llawn egni ar gyfer pob digwyddiad Civil Service Live.  Mae gwirfoddoli'n ffordd wych o gysylltu â'ch cydweithwyr, dysgu mewn seminarau a bod yn rhan fwy blaenllaw o'r gynhadledd ei hun.

Os hoffech chi wirfoddoli yn unrhyw un o'r digwyddiadau, cofrestrwch yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i gael mynediad at y wefan. “Support” yw’r cyfrinair.

Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli yn y digwyddiadau drwy daro golwg ar y ddogfen isod. Dewiswch yr eicon 'pop-out’ yn y gornel dde uchaf er mwyn agor y ddogfen mewn porwr gwe arall.

Sesiwn

Rydym yn awyddus i glywed gan siaradwyr bywiog a difyr sydd am gyflwyno rhai o'r gweithdai, y seminarau neu'r sesiynau llawn yn ystod y digwyddiad.

Mae dyddiad cyflwyno ceisiadau ar gyfer rhaglen 2017 wedi cau erbyn hyn ond mae nifer gyfyngedig o gyfleoedd ar gyfer ceisiadau hwyr. Cysylltwch â'r tîm ar csl-queries@dodsgroup.com os ydych chi am wneud cais.

Mae cyfleoedd masnachol ar gael o hyd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â customer.services@dodsgroup.com.

Arddangos

Mae cael stondin arddangos yn Civil Service Live yn gyfle gwych i rannu gwybodaeth am brosiectau, cyfnewid syniadau, cwrdd ag amrywiaeth eang o weision sifil a chodi ymwybyddiaeth o'ch gwaith.

Mae dyddiad cyflwyno ceisiadau ar gyfer rhaglen 2017 wedi cau erbyn hyn ond mae nifer gyfyngedig o gyfleoedd ar gyfer ceisiadau hwyr. Cysylltwch â'r tîm ar csl-queries@dodsgroup.com os ydych chi am wneud cais.

Mae cyfleoedd masnachol ar gael o hyd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â customer.services@dodsgroup.com.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am wirfoddoli isod;