April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Ymholiadau Cynrychiolwyr ac Agenda

Ar gyfer ymholiadau am yr agenda ac archebu sesiynau, cysylltwch â:

Ffôn: 020 7593 5500

e: csl-queries@dodsgroup.com

Nawdd

I drafod y cyfleoedd noddi neu i gael pecyn i'r cyfryngau, cysylltwch â:

Ffôn: +44 (0)20 7593 5500

e: Customer.service@dodsgroup.com

 

Dods Group

Rydym yn arbenigwyr heb ein hail ym meysydd gwybodaeth, y cyfryngau, digwyddiadau a hyfforddiant.

Mae ein cleientiaid yn allanoli i ni er mwyn i ni ddarparu'r wybodaeth sy'n bwysig iddynt, pan fydd ei hangen arnynt. Mae arweinwyr gwleidyddol a rhai yn y sector cyhoeddus yn dibynnu arnom  am gynnwys craff o safon uchel.

Mae ein digwyddiadau a'n teitlau i'r cyfryngau, sy'n cael eu hategu gan gysylltiadau cadarn ag unigolion pwerus, yn eich cysylltu chi â'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau ym meysydd gwleidyddiaeth a gofal iechyd, ac yn y sector cyhoeddus.

Mae ein gwasanaethau hyfforddi, ymchwil a monitro yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn gallu meithrin perthnasoedd parhaol â'r cysylltiadau allweddol hyn.

Rydym wedi darparu data gwleidyddol dibynadwy ers 1832, ac mae ein hatebion integredig yn cwmpasu pobl a sefydliadau ledled y byd. Mae amhleidioldeb a thryloywder wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud.

Gwefan: Dods Group

Twitter: Dods Group