April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Pam ddylech chi fynd?

Sir Jeremy Heywood

"Mae Civil Service Live yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau’r Gwasanaeth Sifil mewn digwyddiadau ledled Prydain. 

Os ydym am fod yn Wasanaeth Sifil modern gwirioneddol effeithiol, allwn ni ddim aros yn yr unfan. Mae angen i ni fod yn fwy medrus, yn fwy cysylltiedig, yn fwy cynhwysol, yn agored i ffyrdd newydd o weithio, ac yn gallu gwneud y gwaith o gynghori’r Llywodraeth a gwasanaethu’r cyhoedd yn well o hyd.”

Syr Jeremy Heywood, Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil
 

1.    Mae Civil Service Live yn gyfle gwych i ddysgu, ac mae’n cynnig offer ymarferol y gall gweision sifil eu defnyddio yn eu swyddi eu hunain
2.    Gweld drosoch eich hun sut fydd y Gwasanaeth Sifil yn edrych yn y dyfodol
3.    Dysgu mwy am flaenoriaethau Llywodraeth newydd y DU
4.    Cyfarfod cydweithwyr o’r sector cyhoeddus a phartneriaid sector preifat a datblygu cysylltiadau
5.    Bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn arddangos technolegau arloesol; cyfle i weld drosoch eich hun sut wasanaeth yw’r gwasanaeth sifil modern
6.    Clywed gan yr Ysgrifenyddion Parhaol eu hunain a chan uwch arweinwyr
7.    Darganfod sut y bydd newidiadau i arferion gweithio’n ei gwneud hi’n haws i bobl weithio wrth symud
8.    Cymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol a chlinigau cyngor dan arweiniad Civil Service Learning
9.    Dysgu technegau newydd er mwyn ysgogi ac arwain eich tîm i fwy o lwyddiant
10.    Buddsoddi yn eich datblygiad gyrfaol! Bydd Civil Service Live yn cyfri tuag at un o’r pum niwrnod dysgu y flwyddyn a gallwch ennill credydau datblygiad proffesiynol parhaus drwy fynychu sesiynau
11.    Dewis y lleoliad mwyaf addas i chi. Cynhelir Civil Service Live mewn 5 lleoliad, gan gynnwys Llundain
12.    Mae AM DDIM! Gall pob gwas sifil ddod i Civil Service Live am ddim