April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Pam mynychu?

1. MAE AM DDIM! Mae CS Live am ddim i bob gwas sifil fynychu.

2. Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn gyfle dysgu heb ei ail sy’n cynnig offer ymarferol i reolwyr fynd yn ôl i'w timau

3. Cwrdd a datblygu perthynas â chydweithwyr yn y sector cyhoeddus a phartneriaid y sector preifat

4. Bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn dangos technolegau arloesol; gallwch weld beth mae gwasanaeth sifil modern yn edrych fel

5. Byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr

6. Darganfyddwch sut y bydd newidiadau i arferion gwaith yn ei gwneud hi'n haws gweithio wrth symud o gwmpas

7. Gallwch gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol a chlinigau cyngor dan arweiniad Dysgu'r Gwasanaeth Sifil

8. Gallwch ddysgu technegau newydd i ysgogi ac arwain eich tîm i gael mwy o lwyddiant

9. Buddsoddi yn eich datblygiad gyrfa! Bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cyfrif tuag at un o'r pum diwrnod dysgu'r flwyddyn a gallwch ennill credydau DPP trwy fynychu sesiynau

10. Dewiswch y lleoliad sy'n gweithio i chi, bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn digwydd mewn 7 lleoliad gan gynnwys Llundain