April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Sut gallaf gymryd rhan

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019.

Cyflwyno sesiwn

Ffordd wych o gymryd rhan yn CSL19 yw cyflwyno sesiwn gyffrous, ddeniadol ac ysbrydoledig a allai redeg yn ystod unrhyw un o'r digwyddiadau'r flwyddyn nesaf.

Dylai'r sesiynau fod yn berthnasol i bob gwas sifil, a bodloni nodau CSL 2019:

ADDYSGU gweision sifil trwy rannu gwybodaeth a syniadau newydd sy'n newid meddwl ac yn caniatáu i weision sifil ddysgu sgiliau newydd.

YMGYSYLLTU â gweision sifil trwy eu gwneud i deimlo'n rhan o wasanaeth sifil gwych, gan arddangos gwaith trawsadrannol rhagorol ac adeiladu rhwydweithiau o weision sifil sy'n gallu cefnogi ei gilydd i wella canlyniadau.

YSBRYDOLI gweision sifil i fabwysiadu'r weledigaeth a dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd swyddfa er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Os oes gennych syniad am sesiwn, sy'n bodloni'r amcanion a'ch bod yn credu y bydd eich cydweithwyr am fynychu, gwnewch gais drwy glicio yma.

Arddangos

Mae cael stondin arddangos yn CS Live yn un o'r nifer o ffyrdd o rannu a chyfnewid syniadau, cwrdd ag ystod eang o weision sifil a chodi ymwybyddiaeth o'r gwaith rydych chi'n ei wneud.

Os hoffech wneud cais i arddangos eleni, defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon.

Gwirfoddoli

Mae CS Live yn cael ei bweru gan wirfoddolwyr brwdfrydig ac egnïol ym mhob un o ddigwyddiadau'r Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Mae ein gwirfoddolwyr yn cael y cyfle unigryw i ymgysylltu â chydweithwyr, i ddysgu o seminarau a bod yn fwy o ran yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Os hoffech wirfoddoli am unrhyw un o'r digwyddiadau, cofrestrwch yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i fynd i'r wefan. Y cyfrinair yw "Support".

Gallwch ddarganfod mwy am wirfoddoli yn y digwyddiadau trwy edrych ar Pecyn Gwybodaeth Gwirfoddoli 2019.

Mentora

Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i fod yn fentor? Ydych chi eisoes yn fentor? Wel, rydym eich angen chi!

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw wedi cynnal ardal Mentora, lle gall gweision sifil ymuno â sesiwn fentora fer a chael blas ar y manteision o gael mentor. Mae llawer yn cael eu hysbrydoli i ddod o hyd i'w mentor eu hunain yn dilyn y digwyddiadau.

Os ydych yn Uwch Was Sifil ac yn dymuno treulio ond 90 munud yn cynnig sesiynau Mentora mewn unrhyw un o'r digwyddiadau, dewch yn ôl i'r wefan ddiwedd Tachwedd lle byddwch chi'n gallu llenwi'r ffurflen ar-lein.

Cyswllt CS Live

Gyda 19,000 o weision sifil yn mynychu CS Live, rydym am eich helpu i gwrdd â phobl newydd ac ehangu'ch rhwydweithiau.

Dros gyfnod CS Live, rydym yn cynnig cyfle i chi gysylltu â gweision sifil eraill mewn sawl ffordd:

Cofrestrwch, pan fyddwch yn cofrestru, i gymryd rhan yn y Cynllun Cyfaill Gwasanaeth Sifil yn Fyw a chael eich paru gyda rhywun o'ch gradd o adran wahanol

Dewch draw i gwrdd â phobl yn yr Ardal Gyswllt ym mhob un o'r digwyddiadau, dewch â'ch brecwast neu'ch cinio a chael sgwrs ag eraill sy'n awyddus i gwrdd â phobl eraill

Mae cyfle i Gysylltu’n Gyflym ymhob digwyddiad - ewch i'r Ardal Gyswllt a chofrestru i gymryd rhan.

Cadarnhawyd dyddiadau a lleoliadau'r Gwasanaeth Sifil Byw 2019:

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019: EICC, Caeredin

Dydd Iau 20 Mehefin 2019: Prifysgol Caerwysg,  Caerwysg

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019: ICC, Casnewydd, Cymru

Dydd Iau 27 Mehefin 2019: NEC, Birmingham

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019: St James’ Park, Newcastle

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019: Manchester Central, Manceinion

Dydd Mawrth 16 a dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019: QEII, Llundain