April 25th 2018 |

Cofrestrwch yma

Yr her ailddychmygu

Yr Her

Rhaglen unigryw yw'r Her Ail-ddychmygu, sy'n dod â syniadau ac ymarfer gorau o bob rhan o'r Gwasanaeth Sifil a'r sector preifat ynghyd er mwyn dangos sut gellir 'ail-ddychmygu' yr ymagwedd tuag at rhai gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r her yn amlygu'r newid, y cyflymder a'r meddylfryd sydd ei angen i wireddu gweledigaeth y Gwasanaeth Sifil; Gwasanaeth Sifil Gwych.

Yn adeiladu ar lwyddiant y rhaglenni ers ei lansio'n 2016, rydym wrth ein bodd y byddwn yn cynnal yr Her Ail-ddychmygu eto yn 'Gwasanaeth Sifil yn Fyw' 2018, gan edrych ar gyfres newydd o heriau sy'n effeithio ar y Gwasanaeth Sifil.

 

Y fformat

Dan arweiniad KPMG a Swyddfa'r Cabinet, ac wedi'i gymeradwyo'n bersonol gan John Manzoni, y Prif Weithredwr, bydd gofyn i bedwar tîm o weision sifil 'ail-ddychmygu' rhai o'r dulliau o fynd i'r afael â rhywfaint o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r llywodraeth.

Daw'r timau o raglenni talent y Gwasanaeth Sifil, ac maent yn cynnwys Uwch Weision Sifil, staff graddau 6 a 7, a rhai o'r ffrwd gyflym.

Mae pob tîm yn canolbwyntio ar her draws lywodraethol benodol, a bydd gofyn iddynt lunio ateb arloesol a blaengar. Caiff y timau fynediad at gyfleusterau a rhwydweithiau KPMG, a'u cefnogi ganddynt, er mwyn helpu i herio'r doethineb confensiynol a llunio canlyniadau effeithiol a blaengar.

Yn 'Civil Service Live' Llundain, bydd y timau yn gwneud cyflwyniad i'r Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch bartneriaid KPMG. Bydd y panel yn dewis y tîm buddugol, a fydd yn cael ei enwi yn ystod y digwyddiad ac yn cael y cyfle i dreialu ei ddull.

Bydd y broses  o wneud cais ar gyfer her 2018 yn agor cyn bo hir. Cofiwch edrych yn gyson ar y wefan i gael mwy o wybodaeth am sut gallwch fod yn rhan o'r her eleni.

Edrychwch ar hwb Civil Service World a Civil Service World Partner Zone.